W.R. – Joyce Koshuis

Ontstaan en groei van Hoërskool Brits se koshuis

Die eerste hotel in Brits is in Julie 1939 deur ‘n aantal privaat sakemanne van Mnr. Louis Karovsky gekoop om as ‘n skoolkoshuis te gebruik. Van die koshuisgangers vertel dat dit dikwels gebeur het dat “besoekers” op ‘n Saterdag en Sondag by die koshuis aangedoen het op soek na ietsie dors. Hierdie hotel was aan die suidekant van die dorp geleë op die hoek van Rutgers- en Kareeweg langs die Rustenburg spoorlyn.

Die Robertsgebou is vanaf 1941 tot 1950 as ‘n koshuis gebruik. Dit was geleë op die perseel waar die graansilo’s vandag is. Die Ferreiragebou in De Witslaan was die seunskoshuis vanaf 1951 tot 1956. Die seuns wat in hierdie gebou gehuisves was, het nie ‘n eetsaal gehad nie en hulle moes elke ete die lang pad na die Dagbreek meisieskoshuis se eetsaal aanpak. Die Dagbreek meisieskoshuis was in die geboue van die huidige Laerskool Brits gehuisves.
Die W.R. Joyce Provinsiale koshuis, vernoem na ds. W.R. Joyce wat as hoofspreker by die noenmaal, wat in 1956 ingewy is, het plek gehad vir 150 meisies en 150 seuns met ‘n gesamentlike eetsaal.

Adjunkhoof – Koshuis

Mnr. Kenneth Myburgh

Koshuisvader

Mnr. Jandré Botes

Koshuismoeder

Mej. Gerda Myburgh

Koshuismatrone

Me. Almarie van der Walt

Diensdoenende personeel

Mnr. Morné Badenhorst

Mnr. Frik Booysen

Mnr. Johan Hoole

Me. Adri Burger

Me. Suzanne Mienie

Me. Melanie Roodt

Koshuisgelde

Skoolfonds vir 2024

R25 300-00

Opsies beskikbaarBeskrywing
Koshuis student11 Paaiemente van R2300-00 betaalbaar voor 7de dag van elke maand
DagstudenteR1000-00 per maand vooruitbetaalbaar – nie terugbetaalbaar nie
Middagete ingesluit