Watse vakke bied ons?

Afrikaans

Afrikaans

Afrikaans as vak by hoërskole fokus op lees, skryf, luister en praat in die taal. Dit bevorder begrip van literatuur en kultuur.

Engels

Engels

Engels Eerste Addisionele Taal is ‘n kernvak by baie hoërskole. Dit fokus op lees, skryf, luister en praat in Engels, wat belangrik is vir akademiese en professionele sukses.

Wiskunde

Wiskunde

Wiskunde is ‘n kernvak by hoërskole wat leerders kritiese denke en probleemoplossingsvaardighede aanleer, noodsaaklik vir akademiese sukses en ‘n wye verskeidenheid beroepe.

Wiskundige Geletterdheid

Wiskundige Geletterdheid

Wiskunde Geletterdheid fokus op praktiese toepassings van wiskunde in alledaagse situasies, soos finansiële sake en statistiek. Dit berei leerders voor om wiskundige konsepte toe te pas in hul lewens en loopbane.

Tegniese Wiskunde

Tegniese Wiskunde

Tegniese Wiskunde fokus op die praktiese toepassing van wiskundige konsepte in tegniese velde soos ingenieurswese en konstruksie. Dit berei leerders voor vir suksesvolle loopbane in tegniese beroepe.

Lewensorientering

Lewensorientering

Lewensoriëntering fokus op die holistiese ontwikkeling van leerders, insluitend gesondheid, menseregte, loopbaanbeplanning en persoonlike verhoudings. Dit bied waardevolle vaardighede en kennis vir leerders om hul potensiaal te bereik en suksesvolle volwassenes te word.

Lewenswetenskappe

Lewenswetenskappe

Lewenswetenskappe fokus op die studie van lewende organismes en hul omgewing. Hierdie vak bied ‘n begrip van biologie, ekologie, genetika, en menslike anatomie, en berei leerders voor vir loopbane in die wetenskap en medisyne.

Tegniese Wetenskap

Tegniese Wetenskap

Tegniese Wetenskap fokus op die praktiese toepassing van wetenskaplike konsepte in tegniese velde soos ingenieurswese en elektronika. Hierdie vak berei leerders voor vir loopbane in die tegnologiese sektor.

Fisiese Wetenskappe

Fisiese Wetenskappe

Fisiese Wetenskap bied ‘n begrip van fisika, chemie en aardwetenskappe, wat relevant is vir loopbane in wetenskap, ingenieurswese en medisyne.

Rekeningkunde

Rekeningkunde

Rekeningkunde fokus op finansiële konsepte soos finansiële state, belasting en begrotingsbeplanning. Hierdie vak berei leerders voor vir loopbane in die besigheidswêreld en bied waardevolle vaardighede vir persoonlike finansiële bestuur.

Besigheidsstudies

Besigheidsstudies

Besigheidsstudies bied ‘n inleiding tot die wêreld van besigheid en entrepreneurship. Hierdie vak dek onderwerpe soos besigheidseconomie, bemarking en finansiële bestuur, en berei leerders voor vir loopbane in die besigheidswêreld.

Inligtingstegnologie

Inligtingstegnologie

Inligtingstegnologie is ‘n vak by hoërskole wat leerders vertroud maak met die gebruik en toepassing van tegnologiese gereedskap en konsepte. Hierdie vak dek onderwerpe soos rekenaartoepassings, programmatuurontwikkeling, en netwerkbeheer.

Rekenaar toepassings-tegnologie

Rekenaar toepassings-tegnologie

Rekenaartoepassings-tegnologie leer leerders die praktiese gebruik van rekenaartoepassings vir produksie, ontwerp, kommunikasie en datahantering. Dit is ‘n noodsaaklike vaardigheid vir die moderne wêreld.

Geografie

Geografie


Geografie bestudeer die aarde se fisiese en menslike omgewing. Dit bied ‘n begrip van landskapvorming, klimaatpatrone en bevolkingsdynamiek. Geografie berei leerders voor vir loopbane in omgewingsbestuur en stedelike beplanning.

Geskiedenis

Geskiedenis


Geskiedenis bestudeer die verlede om ons begrip van die hede te verdiep. Dit ondersoek belangrike gebeure en persone wat ons wêreld gevorm het, en berei leerders voor vir ‘n kritiese denke oor die hede en die toekoms.

Ingenieurs Grafika en Ontwerp

Ingenieurs Grafika en Ontwerp

Ingenieursgrafika en Ontwerp leer leerders die vaardighede vir tegniese tekeninge en ontwerp. Dit berei hulle voor vir loopbane in ingenieurswese en argitektuur.

Elektries – swaarstroom

Elektries – swaarstroom

Elektriese Swaarstroom leer leerders die fundamentele beginsels van elektriese stelsels en hul toepassings. Dit berei hulle voor vir loopbane in elektriese ingenieurswese en elektronika.

Siviel – houtbewerking

Siviel – houtbewerking

Siviel-houtbewerking is ‘n vak by hoërskole wat leerders die nodige vaardighede bied om houtstrukture en konstruksies te bou. Hierdie vak fokus op die ontwerp, bou en instandhouding van houtgeboue en -konstruksies vir verskeie toepassings.

Toerisme

Toerisme

Toerisme fokus op die studie van die toerismebedryf en toerismebestuur. Hierdie vak dek ‘n verskeidenheid onderwerpe, insluitend reisbestemmings, toerismebeplanning, en die impak van toerisme op ekonomieë en kultuur.

Verbruikerstudies

Verbruikerstudies

Verbruikerstudies berei leerders voor met kennis en vaardighede om verantwoordelike en ingeligte verbruikers te wees. Hierdie vak fokus op persoonlike finansiële bestuur, gesondheids- en voedingskwessies.

Gasvryheidstudies

Gasvryheidstudies

Gasvryheidstudies leer leerders die fynhede van die gasvryheidsbedryf, insluitend gashandhawing, voedselvoorbereiding en bestuur van gastehuise en restaurante. Dit berei hulle voor vir loopbane in die gasvryheidsbedryf en kulinêre kuns.

Musiek

Verbruikerstudies

Musiek leer leerders die studie van klank, ritme en musikale vorme. Dit bied geleenthede vir die ontwikkeling van musikale talente deur praktiese musiekvaardighede en kreatiewe prosesse.


Vak keuses en hoe dit werk.

Graad 8 en 9

Tydens n leeder se graad 8 en 9 jare sal hulle almal dieselfde vakke neem en dan kwartaaliks toetse en eksamens skryf. Indien die leerder na graad 10 toe gaan sal hulle die geleentheid kry om dan vak keuses te maak op die voorwaarde hulle vir sekere vakke kwalifiseer.

Afrikaans

Engels

Wiskunde

Lewensoriëntering

Natuurwetenskap

Tegnologie

Sosialewetenskap (Geskiedenis en Geografie)

Kuns en kultuur (Kuns en musiek)


Graad 10 – 12

Vakke wat verpligtend is

Hierdie vakke is nie optioneel nie en word verplig aan alle leeders tydens hulle finale jare by Hoërskool Brits.

Afrikaans – huistaal

Engels – eerste aditionele taal

Lewensoriëntering

Slegs een van die volgende:

Wiskunde

Wiskunde gelenterheid

Tegniesie wiskunde


Keuse vakke

Hierdie vakke kan gekies word deur die leeders indien hulle kriteria ontmoet. ‘n leeder kan 3 vakke kies saam met die verpligte vakke bo genoem. Let op na die vak kriteria.

Tegniese wetenskap

Fisiese wetenskappe

Inligtingstegnologie

Rekeningkunde

Ingenieurs grafika en ontwerp

Lewenswetenskappe

Rekenaar toepassings-tegnologie

Besigheidsstudies

Elektries – swaarstroom

Siviel – houtbewerking

Geografie

Geskiedenis

Verbruikerstudies

Gasvryheidstudies

Musiek

Alpha wiskunde (Naskool)

Spesiale vak vereistes

Hierdie kriteria bepaal of n leeder die vakke en kombinasies kan he.

Die leeder moet wiskunde he om die volgende vakke te neem:

Fisiese wetenskappe

Inligtingstegnologie

Rekeningkunde

Slegs een van die volgende kies:

Fisiese wetenskappe

Tegniese wetenskap


Wiskunde

Wiskunde geleterdheid

Tegniese wiskunde

Die leeder moet tegniese wiskunde he om die volgende vakke te neem:

Tegniese wetenskap

Elektries – swaarstroom

Siviel – houtbewerking