Prosedure vir inskrywing.
Voltooi die inskrywingsvorm en besoek die skool.
Die voornemende leerder moet asseblief die ouer vergesel.
Die volgende moet saamgebring word:
  • ‘n Afskrif van die leerder se ID-dokument of geboortesertifikaat
  • Voltooide inskrywingsvorm (by die skool beskikbaar of laai hier af)
  • Die leerder se jongste rapport
  • Afskrifte van beide ouers se ID-dokumente
  • Bewys van adres
  • Afskrif van immuniseringsrekord
  • Afskrif van finale egskeidingsbevel (indien van toepassing)
U kan die inskrywingsvorm hieronder aflaai en uitdruk vir u gerief.
Kliek vir aansoekvorms