Prosedure vir inskrywing.

Voltooi die inskrywingsvorm en besoek die skool.

Die voornemende leerder moet asseblief die ouer vergesel.

Die volgende moet saamgebring word:

  • ‘n Afskrif van die leerder se ID-dokument of geboortesertifikaat

  • Voltooide inskrywingsvorm (by die skool beskikbaar of laai hier af)

  • Die leerder se jongste rapport

  • Afskrifte van beide ouers se ID-dokumente

  • Bewys van adres

  • Afskrif van immuniseringsrekord

  • Afskrif van finale egskeidingsbevel (indien van toepassing)

U kan die inskrywingsvorm hieronder aflaai en uitdruk vir u gerief.

Kliek vir aansoekvorms