Ontstaan en groei van Hoërskool Brits:

Sedert 1910 het ‘n tweemanskooltjie vir primêre onderwys naby Britsstasie bestaan wat sodanig uitgebrei het dat daar in 1925 reeds 5 onderwysers en 175 leerders aan die skool verbonde was. In 1928, met die dorpstigting, het die skool 220 leerlinge en 6 onderwysers gehad en bekend gestaan as die Brits Goewermentskool. 

In 1937 is toestemming van die T.O.D verkry om met die eerste matriekklas te begin. Die verkryging van amptelike hoërskoolstatus vir die hoërafdeling van die Brits Goewermentskool was onderhewig aan ‘n proeftydperk van 5 jaar. Die Hoërskool Brits het eers op 4 Augustus 1942 volwaardige hoërskoolstatus gekry. Mnr. T. le Roux was die hoof oor 17 personeellede en 329 leerlinge.In 1943 aanvaar hy ‘n pos as inspekteur van skole. Hy word opgevolg deur Mnr. H. van Dalsen. Die primêre- en sekondêre afdeling sou voortaan as twee aparte skole funksioneer.

KOERSVAS NA DIE KRUIN

Geskiedenis van die oorspronklike leuse:

Die doringbome wat vandag oral op die terrein rondstaan, was nie altyd daar nie. Mnr. Hubrecht van Dalsen, hoof 1943-1950, het daardie bome uit die klipkoppe, wat agter die skool staan, laat uithaal en oorplant. Terwyl hy eendag in 1947 so deur die venster kyk na ‘n klein doringboompie  so swaarkry om sy stammetjie weer regop te buig, het hy gesê: “My doodkry is min!
Net daar is besluit om dit die leuse van die skool te maak aangesien hierdie hoërskool reeds vanaf 1929 gespartel en gespook het op ‘n bestaansreg.

Skoollied:

Vrolik en hartelik sing ons nou saam
In hierdie hoërskool bou ons ‘n volk van naam
Ons dank ons owerheid kragtig en koor
Vir kanse veel en mooi – die Toekoms wink daarvoor.
Kom seuns en dogters staan jul man op sportveld
Dat ander weet jul sal jul eer laat geld
Doen nou ‘n keuse van diens en trou

Almal Koersvas na die Kruin

Wapen

Daar is dadelik daadwerklike pogings aangewend om ‘n gepaste wapen te kry. In die ontwerp moes besonderhede wat tipies van die omgewing is, ingewerk word – daarbenewens moes die ontwerp ook aansluit by die leuse: “MY DOODKRY IS MIN”.  Dit was die poging van Mej. S.M. Schiel, destydse onderwyseres in Natuurwetenskappe, wat met sukses bekroon is. (1947).

Skoolkode:

Ek dank God dat Hy my lewe en gesondheid gee. Ek sal my ouers, onder wie se beskerming ek verkeer, en wat vir my so baie opoffer, nie teleurstel nie.
Ek sal daarna strewe om skoon en edel te lewe, en vir myself sal ek hoë ideale stel.
Ek sal die goeie naam van my ouerhuis, en ook dié van my skool in ere hou.
Ek sal beleefd wees teenoor my ouers, my onderwysers en alle ander mense.
Ek sal daarna strewe om my taal en gedrag te beheer, in die klaskamer, op die sportvelde en veral in die publiek.
Ek sal die eiendom van die skool, asook die skoolgebou en tuinery beskerm, en waar ek in die koshuis is, ook dié van die koshuis.
Ek sal die voorreg wat ek het om te studeer, nie verwaarloos nie.
Ek sal daarna strewe om my werk, elke dag, na die beste van my vermoë te doen en ek sal sorg, dat my gedrag, selfs wanneer ek alleen is, oral en altyd vlekloos is.


Hoërskool Brits

Koersvas na die Kruin

Meer oor ons

Privaatheid

Sosiaal